Rodzaje oprocentowania lokat bankowych.

przez | 15 października, 2022

Każda lokata bankowa ma swoje oprocentowanie. Jego wyliczenie nie jest wcale takie proste jak mogłoby się wydawać. Reklamy jakie kierują banki do klientów bardzo często nie mówią jednoznacznie jakie jest oprocentowanie i kryją w sobie wiele haczyków, w które można wpaść mając małą wiedzę na temat oprocentowania lokaty bankowej. Oprocentowanie ściśle wiąże się z wysokością stopy procentowej banku centralnego, o czym wielu klientów nie ma zielonego pojęcia. Wysokość stopy procentowej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej.

Oprocentowanie stałe i oprocentowanie zmienne.

Można wyróżnić oprocentowanie stałe oraz oprocentowanie zmienne. Każde z nich wylicza się w zupełnie inny sposób. Oprocentowanie stałe, mówi o tym, że przez cały czas trwania umowy z bankiem oprocentowanie środków na lokacie nie zmieni się. Ani nie zwiększy się, ani też nie zmaleje. Dzięki temu klient ma możliwość wyliczenia odsetek jakie uda mu się zarobić z takiej lokaty. Lokata daje nam pewny zysk jaki można przewidzieć bez ponoszenia przy tym jakiegokolwiek ryzyka utraty środków na lokacie. Oprocentowanie stałe jest korzystne i mało ryzykowne, przez co wiele osób właśnie na nie się decyduje. w przypadku oprocentowania zmiennego przez cały czas trwania umowy oprocentowanie lokaty może się zmieniać. Jest to bardziej ryzykowny sposób na zarobienie na lokacie. Możemy założyć, że w niedalekiej przyszłości podwyższone zostaną stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, ale musimy mieć też na uwadze, że mogą zostać one zmniejszone co bezpośrednio wpłynie na wielkość oprocentowania naszej lokaty. Na zmianę oprocentowania może wpływać wiele czynników i to nie tylko zmiana stopy procentowej NBP. Może mieć miejsce zmiana stopy oprocentowania lokat jakie znajdują się na rynku międzybankowym. Zmiany rentowności bonów skarbowych również wpływają na zmianę oprocentowania lokaty bankowej. Jeżeli mają miejsce zmiany składek jakie płacą banki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny również może dojść do zmiany oprocentowania lokaty. Na oprocentowanie depozytów najbardziej oddziałuje zmiana wysokości stóp procentowych banku centralnego. Warto zastanowić się jaki rodzaj oprocentowania lokaty jest w naszym przypadku bardziej opłacalny i zastanowić się czy warto ryzykować.