Poszukiwania idealnej lokaty

przez | 8 września, 2022

Wybierając odpowiednią ofertę lokaty bankowej, bardzo ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, jakie są konkretne potrzeby i realne oczekiwania potencjalnego klienta banku. Dobrze jest, kiedy znamy także i bieżącą sytuację na rynku lokat, ponieważ chociażby podstawowa znajomość procedur i nawet niewielkie pośród lokat bankowych rozeznanie, jednoznacznie, umożliwi nam podjęcie ewentualnej decyzji. Wybierając odpowiednią lokatę dla siebie, kierować powinniśmy się kilkoma, ważnymi kryteriami, których jak najlepsze spełnienie w zakresie indywidualnym, przyczyni się do uzyskania dużych korzyści finansowych. Jeżeli wybierzemy naprawdę dobrze lokaty bankowe dla siebie, unikniemy strat pieniędzy i zaoszczędzimy sobie kłopotów związanych z niemożnością wypłaty zamrożonych niejako na lokacie pieniędzy, co najbardziej dotkliwe jest w sytuacji, gdy najbardziej pieniędzy tych potrzebujemy.

Kryteria, jakie brać należy pod uwagę podczas wybierania idealnej lokaty bankowej dla siebie, dotyczą przede wszystkim takich parametrów lokaty, jak:

  • czas trwania lokaty, 
  • rodzaj oprocentowania, 
  • stopień rentowności
  • płynność lokaty 
  • ryzyko, z jakim wiąże się uruchomienie lokaty na takich właśnie warunkach 

Czas trwania lokaty, może obejmować tak kilka zaledwie miesięcy (nawet i dosłownie: jeden tylko miesiąc), ale także i, jeżeli tylko taką opcję uznamy za jak najbardziej słuszną, nawet i dobre kilka lat. W zależności od warunków porozumienia, czas lokaty może być wiążący do tego stopnia, że w przypadku wcześniejszego niż wedle ustaleń zawartych w umowie, zakończenia trwania porozumienia pomiędzy bankiem, a klientem, następuje utrata zgromadzonych dotąd odsetek. Jednakże, utracić w przypadku lokaty nie można kapitału, jaki w lokatę się włożyło; kapitał włożony przez klienta banku podlega ochronie, jaką obejmuje ubezpieczenie. Czas trwania lokaty krótszy, wybrać warto, kiedy zależy nam na stosunkowo szybkim odzyskaniu pieniędzy. Jednakże, w takim przypadku, nie mamy co liczyć na większy zysk. Kiedy zaś, lokata trwa dłużej, pieniądze zostają zamrożone na dłuższy czas, co przekłada się na to, że nie będziemy w stanie z nich korzystać. Jednocześnie jednak, dużą zaletą takiego rozwiązania jest to, że pieniądze pozostawione na lokacie na okres dłuższy podlegają zwykle oprocentowaniu zmiennemu. Dzięki temu, zwiększa się szansa na zysk korzystniejszy niż w przypadku stabilnego, ale niskiego oprocentowania stałego.

Z rodzajem oprocentowania, związana jest w ścisły sposób także i rentowność. Rentowność, przekłada się tak naprawdę na to, jak pewny jest zysk już po zakończeniu trwania lokaty. Zwyczajowo, najbardziej pożądana i uznawana za korzystną rentowność, określana jest jako zapewnienie uzyskania wyższych odsetek. To właśnie wysokość odsetek jest tak istotna; przekłada się ona jednoznacznie na wysoką rentowność, co jest celem nadrzędnym w przypadku inwestowania na lokacie.