Lokata strukturyzowana.

przez | 25 marca, 2022

Czym jest lokata strukturyzowana? Otóż jest to jeden z rodzajów lokat bankowych, która polega na tym, że dzieli się na dwie części. Jedna z nich to część inwestycyjna, a druga oszczędnościowa. Większa część złożonego w banku kapitału jest inwestowana w bezpieczne produkty finansowe takie jak np. obligacje skarbowe i na nich można zarobić, a już mniejsza część tego samego kapitału inwestowana jest w bardziej ryzykowne, ale też bardziej dochodowe produkty finansowe.

Część kapitału, która bezpiecznie na siebie pracuje ma za zadanie w zasadzie chronić ten kapitał, a ta druga dać znaczny założony wcześniej zysk. Podczas podejmowania decyzji czy właśnie taką lokatę wybrać dla siebie trzeba pamiętać, że najważniejszym jest by znać się na tym całym procederze i nie stracić na niej tylko zyskać. Inwestujący musi wiedzieć co robi i jakie to ciągnie za sobą ryzyko i choć nie jest ono duże to lepiej zyskać niż stracić. Przed założeniem takiej lokaty w banku warto też sprawdzić jaką bank pobiera marżę dla siebie i na jak długo deponuje się pieniądze. Zazwyczaj lokaty strukturyzowane zakładane są na co najmniej 2 lata. Zwrot zainwestowanej sumy może nam dać jedynie zysk wypracowany z większej części złożonego na lokacie kapitału, który bezpiecznie na siebie pracował przez cały okres trwania tej lokaty. Zapracowane w ten sposób pieniądze są jednak tylko wyrównaniem do sumy, która została wpłacona na lokatę jeśli mniejsza część kapitału w wyniku złych inwestycji została utracona. Może więc być tak, że po dwóch latach pracy lokaty wychodzi się z tym samym z czym się przyszło. Lub wyjść ze znacznym zyskiem jeśli obie części lokaty strukturyzowanej na siebie zapracowały.

Jak powinna wyglądać lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowana powinna więc mieć częściową lub pełną ochronę złożonego kapitału określoną przez bank, określony czas trwania lokaty, musi określać warunki otrzymania zysku oraz mówić w co bank zamierza zainwestować ryzykowną część kapitału. Są to wyznaczniki, na które powinno się zwrócić uwagę dla własnego dobra, ponieważ bank może inwestować tę część np. w kursy walut, indeksy giełdowe lub też metale i surowce szlachetne. Scenariusz przebiegu takiej lokaty może być pozytywny, negatywny lub alternatywny więc warto się zastanowić nad tym rodzajem lokaty.