Kredyty hipoteczne.

przez | 13 grudnia, 2022

Pojęcie Banku Kredytu Hipotecznego.

Bank Kredytu Hipotecznego został utworzony w 1919 roku. Była to spółka akcyjna, jakiej siedziba główna znajdowała się w Warszawie. Bank posiadał agencje w Kaliszu i Łodzi. Pierwszym prezesem banku został pan Henryk Dziewulski. Bank miał za zadanie udzielać kredytów hipotecznych i emitować listy zastawne. Jego zadaniem było również wykonywanie wszelkich operacji bankowych. Kapitał założycielski banku sięgał dziesięciu milionów. W roku 1928 bank połączył się z Bankiem Przemysłowców Polskich.

Pojęcie kredytu hipotecznego.

Kredyty hipoteczne zalicza się do długoterminowych kredytów bankowych. Zabezpieczeniem takiego kredytu jak łatwo się domyślić jest hipoteka, która ustanowiona jest na rzecz banku udzielającego kredyt. Hipotekę ustala się na prawie użytkowania pieczystego lub na prawie własności nieruchomości, która musi znajdować się na terenie naszego kraju. Najczęściej celem brania kredytów hipotecznych jest sfinansowanie kupna domu lub mieszkania. Hipoteka jest podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, ale nie jest to jedyne zabezpieczenie. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem, że zaciągnięty kredyt spłaci. Do czasu, kiedy hipoteka zostanie ustanowiona mamy inne tymczasowe formy zabezpieczenia. Najczęściej jest to ubezpieczenie kredytu, weksel, poręczenie bądź też blokada środków na rachunku należącego do kredytobiorcy. Z kredytem hipotecznym wiąże się kilka kosztów. Są nimi prowizja bankowa, stanowienie hipoteki poprzez wpis do Księgi Wieczystej nieruchomości jaka prowadzona jest przez Sąd, koszty notarialne, ewentualne założenie księgi wieczystej jeżeli nieruchomość jej nie posiada, ubezpieczenie kredytu jak również ubezpieczenie na życie i od zdarzeń losowych. Oczywiście mamy jeszcze całkowity koszt kredytu, na jaki składają się wszystkie koszta z nim związane. Zabezpieczeniem hipotecznym obciążone są również pożyczki hipoteczne. Tutaj również hipoteka ustanawiana jest na nieruchomości jaka należy do kredytobiorcy. Pożyczki mają charakter długoterminowy i brane są na okres od około 15 do 20 lat. Mają nieco krótszy okres kredytowania niż kredyty hipoteczne. Najczęściej pożyczka hipoteczna stanowi 70% wartości nieruchomości jaka została zastawiona, ale są sytuacje, kiedy stanowi nawet 100% jej wartości.