Kredyt dopasowany do oczekiwać

przez | 11 stycznia, 2023

Wśród różnego rodzaju kredytów, dość dużym powodzeniem cieszą się kredyty gotówkowe. Ich oferta jest szeroka, są dostępne już od kilku tysięcy złotych, a ponadto są bardzo uniwersalne, jeśli chodzi o cel, na jaki mogą być przeznaczone. Kredyt gotówkowy można bowiem przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny.

Oczywiście wybierając kredyt zwraca się uwagę na to ile on będzie kosztował. Bezpośrednim czynnikiem, mającym na to wpływ jest wysokość oprocentowania i to właśnie ja należałoby brać przede wszystkim pod uwagę. Nie jest to jednak jedyny czynnik, ponieważ oprocentowanie zależy zarówno od marży, jaką ustala bank oraz od wysokości stóp procentowych. Te ostatnie zmieniają się zaś w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Wyróżniamy dwa rodzaje oprocentowania kredytów: stałe oraz zmienne. Już same nazwy sugerują z czym one się wiążą. Otóż stałe oprocentowanie ma jednakową wartość przez cały okres spłaty kredytu i nie waha się ona mimo zmian wysokości stóp procentowych. Można więc powiedzieć, że jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie jeśli chodzi o ryzyko. Z kolei oprocentowanie zmienne to zarówno szansa na niższe koszty kredytu, jak i ryzyko zwiększenia tych kosztów, a wszystko przez to, że zmienia się ono adekwatnie do zmian stóp procentowych. Jeśli stopy zostaną podwyższone, to oprocentowanie naszego kredytu również, zaś obniżka stóp spowoduje obniżkę oprocentowania kredytu. Zwykle jest też tak, że kredyty z krótszym terminem spłaty mają oprocentowanie stałe, zaś te z dłuższym oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie kredytu jest ważne, może i najważniejsze w ocenie atrakcyjności danej oferty, ale należy zwracać uwagę nie tylko na nie, ale również na zasady spłaty kredytu. Te zaś zależą już głównie od indywidualnych preferencji i możliwości. Dla jednych bowiem lepszym rozwiązaniem są niższe miesięczne raty, mniej obciążające miesięczny budżet, dla innych zaś większym priorytetem jest szybsza spłata kredytu. Warto też wspomnieć o możliwości skorzystania z oferty z ratami malejącymi. W takim przypadku odsetki naliczane są od kapitału pozostałego do spłaty, a co za tym idzie w czasie spłacania, kiedy tego kapitału zostaje coraz mniej, mniejsze są również odsetki. W takim przypadku trzeba się jednak liczyć z tym, że początkowe miesięczne koszty kredytu będą dość spore, gdyż odsetki będą naliczane od całego, albo większej części kapitału pozostającego do spłaty.