Każdy bank posiada takowe instrukcje i zgodnie z nimi udziela kredytów. Nie ma żadnego jednolitego wzoru instrukcji kredytowej i związanych z nią procedur. W większości banków przekazuje się ją inspektorom kredytowym. Wiele banków wprowadza obecnie nie jedną a kilka instrukcji kredytowych- dla różnych rodzajów kredytów. Największe znaczenie mają instrukcje kredytowe dla kredytów gotówkowych. Wynikające z nich procedury kredytowe są względnie proste przy kredytach dla ludności, natomiast skomplikowane przy kredytach gospodarczych. Ponieważ na kredyty gospodarcze przypada większość masy kredytowej udzielanych przez polski system bankowy, warto się nad nimi zastanowić, sprawdź doskonałe kredyty na PortalBankowy.