Mniejszy kredyt gotówkowy najczęściej nie wymaga wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń majątkowych do umowy. Warunek obsługi zobowiązania stanowi jednak pozytywna zdolność kredytowa. Przy większych kwotach zadłużenia zabezpieczenia to już realny problem. Na jakie zabezpieczenia kredytu warto postawić, aby ograniczyć ryzyko współpracy z bankiem?