Lokaty bankowe są to pewnego rodzaju inwestycje, które mają służyć pomnożeniu oszczędności danej jednostki posiadającej pewien depozyt. Dla banków jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że dzięki temu pozyskują one swoisty kapitał na finansowanie działalności, dzięki czemu z kolei instytucjom tym o wiele łatwiej jest proponować swoim potencjalnym klientom różnego rodzaju kredyty oraz pożyczki. Wszystko to prowadzi z kolei do zysków, jakie osiągają banki w wyniku różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów i lokat. Z samych lokat (podobnie jak z właściwie wszystkich innych produktów bankowych) płyną korzyści zarówno dla banków jak i dla klientów.