Poręczenie priorytetowym zabezpieczeniem kredytu gotówkowego Z perspektywy kredytobiorcy najlepiej wypada poręczenie kredytu. Poręczyciel (żyrant) bierze na siebie bowiem odpowiedzialność za niespłacony dług. Banku tak naprawdę nie obchodzi, kto spłaca zobowiązanie. Chodzi jedynie o uregulowanie umowy. Poręczenia to trudna kategoria, ponieważ wymaga bezwzględnego zaufania. To kredytobiorca pierwotny otrzymuje pieniądze, a żyrant daje gwarancję spłaty, co jest wręcz ogromnym ryzykiem. Przy poręczeniu dochodzi też do zwiększenia potencjału analizy zdolności kredytowej. Żyrant z wysokimi dochodami stanowi optymalne zabezpieczenie umowy kredytowej, nawet na bardzo wysokie kwoty. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu pożyczek z żyrantem dla klientów, którzy nie posiadają zupełnie zdolności kredytowej, nie pracują, nie posiadają żadnych dochodów, ani historii spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Weksel in blanco jako uzupełnienie słabszej zdolności kredytowej Bardzo ciekawa grupa zabezpieczeń to weksle. W bankowości detalicznej najpopularniejszy rodzaj to weksel in blanco, tylko z częściowo uzupełnionymi polami. Kwota weksla zostaje „pusta. Bank wypełnia weksel, kiedy kredytobiorca nie reguluje odpowiednio zobowiązania i tak stworzony papier wartościowy kieruje do praktycznie natychmiastowej windykacji. Posługiwanie się wekslem przy odzyskiwaniu należności nie wymaga dopełnienia skomplikowanych procedur formalnych. Weksel to zbywalny papier wartościowy. Kredytobiorca, który skorzysta z tej formy zabezpieczenia powinien uważać szczególnie na ustalenie deklaracji wekslowej. Dzięki deklaracji wekslowej wiadomo na jakich warunkach weksel zostanie uzupełniony w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Ubezpieczenie, ale i dodatkowy koszt Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe, ale stanowi opcjonalne zabezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia, czy nawet upadłości (ogłoszenia bankructwa). W takich warunkach bank przejmuje pieniądze z ubezpieczenia, co wyrównuje interesy stron. Niestety ubezpieczenie to najczęściej spory koszt dodatkowy i z tego powodu lepiej pracować bezpośrednio nad pozytywną zdolnością kredytową. Nie tylko banki wykorzystują wskazane zabezpieczenia umów kredytowych. Parabanki uwzględniają podobny proces obsługi klienta ze względu na uwarunkowania prawne. W kredytach gotówkowych rzadko występuje zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Nowa ustawa antylichwiarska zakłada, że przy małych kwotach niespłaconych pożyczek działy windykacji nie będą mogły przejąć majątku dłużnika. To bardzo dobra informacja dla konsumentów.