Lokata jednodniowa Depozyt dzienny to lokata w której pieniądze lokowane są na jeden dzień. Bank pobiera środki z naszego konta i następnego dnia zwraca je wraz z odsetkami. Ten rodzaj lokaty kiedyś był bardzo popularny dziś dostępny jest tylko w kilku bankach.

Lokata rentierska Jest to długoterminowy depozyt skierowany do osób majętnych. W tej lokacie odsetki nie są zwracane wraz z kapitałem po upływie terminu lecz są wpłacane na rachunek klienta w stałych odstępach czasu. Oprocentowanie jest tu nieco niższe niż w przypadku zwykłych depozytów terminowych.

Lokata strukturyzowana Środki pieniężne ssą tu lokowane w dwóch częściach bezpiecznej i ryzykownej. Większa część kapitału inwestowana jest w instrumenty bezpieczne czyli np. obligacje, mniejsza natomiast w produkty finansowe o większym ryzyku, ale i wyższym zysku. Lokaty strukturyzowane to najczęściej inwestycje długoterminowe gwarantujące klientowi ochronę ulokowanego kapitału.

Lokata walutowa Jest to depozyt terminowy prowadzony w obcej walucie. Wartość waluty zależy od jej kursu dlatego też zysk z tego typu lokaty jest trudny do oszacowania. Oprocentowanie jest naliczane jednak kwota lokaty w złotówkach może okazać się być niższa niż na początku.