Kredytobiorca powinien monitorować przede wszystkim zmiany technologiczne, prawne, a także działania Narodowego Banku Polskiego związane ze stopami procentowymi. Pożyczka internetowa to jedna z najciekawszych zmian technologicznych. Dzięki sieci kredytobiorca zaciąga pożyczki na bardzo szybkich zasadach. Chwilówka stała się znacznie popularniejsza po wejściu wielu firm pożyczkowych do internetu. Dzięki zmianom technologicznym na rynku kredytowym obniżyły się koszty nawiązywania współpracy pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kolejny czynnik do obserwacji to regulacje prawne. W ostatnich latach zmiany prawne najbardziej odczuły lichwiarskie firmy pożyczkowe, w których dochodziło do mocnego zawyżania tzw. kosztów pozaodsetkowych, prowizji, opłat za dojazd do klienta, za rozpatrzenie wniosku, inne. Optymalizacja dotychczasowych ustaw związanych z udzielaniem kredytów krótkoterminowych okazała się zbawienna dla oczyszczenia branży. Teraz chwilówka to jeszcze popularniejszy produkt, ponieważ skończył się czas zawyżania kosztów pozaodsetkowych. Obecnie nie możesz spłacać kosztów większych niż wynosi sama kwota pożyczki gotówkowej, a to jednak ogromny plus i możliwość dalszego rozwoju sektora kredytów krótkoterminowych. Ostatni czynnik do obserwacji to polityka Narodowego Banku Polskiego w ramach kształtowania stóp procentowych. Przy bardzo niskich, a wręcz zerowych stopach procentowych kredyt gotówkowy opłaca się najbardziej. Przy wysokich stopach procentowych wręcz przeciwnie. Narodowy Bank Polski reaguje na sytuację w przestrzeni międzynarodowej. Jeżeli na rynkach międzynarodowych panuje kryzys, wtedy stopy procentowe obniża się, aby pobudzić bardziej ducha przedsiębiorczości. To standardowa procedura zgodna z założeniami neoklasycznej ekonomii.

Efektywność zaciągania kredytów gotówkowych zależy zatem od czynników prawnych, dotyczących polityki monetarnej i rozwoju nowoczesnych technologii. Pamiętaj, że im niższe stopy procentowe, tym kredyt gotówkowy ciąży mniej dla budżetu domowego.