W trakcie udzielania kredytu podstawową rolę odgrywa inspektor kredytowy. Czasami określa się go minami oficera kredytowego. Udzielając kredytu postępuje on krok po kroku zgodnie z instrukcja kredytową. W rzeczywistości jednak często musi on także wykazać się zdolnościami do analizy i syntezy, a w niektórych przypadkach – jego praca przypomina pod wieloma względami pracę detektywa. Procedury kredytowaną są realizowane w kilku następujących po sobie etapach. Na procedury te składa się opracowanie i weryfikacja dokumentacji kredytowej, a następnie – dogłębna analiza sytuacji kredytobiorcy, wyciąganie wniosków na podstawie tej analizy, zawieranie umowy kredytowej i nadzór kredytobiorcy. Warto pamiętać, że przy dużych kredytach inwestycyjnych procedury kredytowe są znacznie bardziej skomplikowane, natomiast przy kredytach dla ludności znacznie prostsze.

Zupełnie zrozumiałe jest, że przy kredytach gotówkowych opiewających na sumę 4-5 tys. zł wniosek kredytowy jest znacznie krótszy niż przy kredytach gospodarczych. Ma niewiele załączników, weryfikacja dokumentacji kredytowej jest uproszczona, a inspekcja kredytowa dokonywana tylko wyjątkowo. Często też nie przeprowadza się wyliczeń pozwalających na analizę kredytobiorcy i credit-scoringu.

Procedury kredytowe rozpoczyna złożenie w banku przez kredytobiorcę wniosku kredytowego. Wniosku takiego nie składają tylko ubiegający się o kredy lombardowy. Każdy bank opracowuje swój formularz wniosku kredytowego, który potencjalny kredytobiorca musi staranie wypełnić. Do wniosku kredytowego klient powinien załączyć rozmaite dokumenty, wskazane przez bank. Część potencjalnych kredytobiorców traktuje wniosek jako biurokratyczny załącznik, który można wypełnić niedbale, aby tylko zadowolić urzędniczkę w banku. Wydaje im się, ze kredyt będzie przyznawany po rzeczowej ocenie ich możliwości ekonomicznych i finansowych przez bankowych ekspertów, a sam wniosek kredytowy ma znacznie drugorzędne. Jest to błąd, praktyka pokazuje, że pracownicy banku w znacznej mierze oceniają kredytobiorcę na podstawie wniosku kredytowego i załączonych do niego dokumentów. Wniosek kredytowy musi zostać wypełniony w sposób pełny i wzbudzający zaufanie do wnioskodawcy, w przeciwnym przypadku – nawet najbogatszy i najsolidniejszy klient może zostać odprawiony przez bank. Przy ubieganiu się o kredyt gospodarczy dobrze wypełniony wniosek kredytowy ma przedstawić także obraz konsumenta, tak aby przyznanie kredytu nie budziło wątpliwości. Wniosek kredytowy jest uzupełniany przez załączniki, najczęściej w objętości wielokrotnie przekraczającej objętość samego wniosku. Wniosek z załącznikami nazywa się dokumentacja kredytową klienta. Doświadczeni kredytobiorcy przestrzegają kilku podstawowych zasad, a podstawą jest to, że kredytobiorca pisze we wniosku tylko prawdę chociaż niekoniecznie całą prawdę.